Sieci komputerowe

Projektujemy i wykonujemy instalacje sieci komputerowych zarówno przewodowych LAN jak i bezprzewodowych WLAN w oparciu o najnowsze technologie, takie jak 802.11n.

 

Wykonujemy:

Projekty sieci komputerowych
Instalacje pasywnych i aktywnych elementów sieciowych
Konfiguracje zarządzalnych przełączników, routerów, punktów dostępowych itp.
Montaż i konfigurację abonenckich urządzeń dostępowych do internetu.
Konfigurację urządzeń klienta
Adaptacje istniejących rozwiązań i rozbudowy do nowych potrzeb
Pomiary techniczne jakości i zgodności ze standardami