Dokumenty firmowe

Poniżej zamieszczamy dokumenty, opisy, informacje na temat firmy ABC COMPLEX POLSKA Sp. z o.o.

 

 

Wszelką korespondencję dotyczącą spółki należy kierować na adres:

AKTUALNY ADRES: ul. BIELSKA 42A, 09-402 PŁOCK ( od dnia 01-09-2020 r )
Telefon: +48 501 381 488
FAX: + 48 24 268 48 26, + 48 24 364 09 09

E-mail: biuro@abccomplex.eu
Godziny pracy biura: 7:00-16:00 PON-CZW,  7:00-15:00 PT

NIP:7743238300
REGON: 369089860

Stary adres podany poniżej jest nieaktualny. 

ABC COMPLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Padlewskiego 4a, 09-402 Płock ( adres był ważny do dnia 31-08-2020 r )

 

Adres sklepu internetowego: www.abccomplex.pl

ABC COMPLEX POLSKA Sp. z o.o., ul. Bielska 42a, 09-402 Płock
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO
PRZEZ SAD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI SAD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, POD NUMEREM 0000711435, NIP: 7743238300, REGON: 369089860, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5000,00 PLN W CAŁOŚCI OPŁACONY.
WPIS DO REJESTRU CERTYFIKOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW FGAZ-P/18/0065/18
RODO – WWW.ABCCOMPLEX.EU zakładka RODO
BDO: 000327318