Certyfikaty

PN-N 45001 : 2018-06

ISO 45001
ISO 45001 zmieniło wymagania w zakresie PNN 18001 i OHSAS 18001.

Certyfikat ISO 45001
Co to jest certyfikat 45001? To jest dokument (coś w rodzaju licencji – wzór po prawej stronie) wystawiany na 3 lata przez uprawnioną i akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, który potwierdza, że Firma stosuje wymagania opisane w normie ISO 45001, t.j. w zakresie zarządzania system BHP.

Czego dotyczy certyfikat 45001?

Czego dotyczy certyfikat 45001? Standard ISO 45001 pozwala na integrację dokumentacji ISO 45001 z normą ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Firmą. Procedury ISO 45001 mają zapewnić lepsze zrozumienie wymagań BHP, kontekstu funkcjonowania firmy oraz spowodować, że system ISO 45001 będzie spełniał wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikat ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System Zarządzania BHP jest systemem złożonym z zasad, procedur, instrukcji, stosowanych metod, infrastruktury, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, zastosowanych środków ochrony (indywidualnej i zbiorowej) których zadaniem jest osiągnięcie minimalnej ilości wypadków.

Międzynarodowa norma ISO 45001 została opublikowana 12 marca 2018 r. To nowy standard, który zastąpił BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001.

Źródło: pakulaconsulting.pl